O projekcie/About the project

Kiedy milknę – milczy świat”

to projekt realizowany dzięki programowi Fundacji Humanity in Action Polska oraz finansowemu wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Jest on związany z obchodami 12. rocznicy zakończenia wojny w Kosowie (11. czerwca) oraz Światowym Dniem Uchodźcy (20 czerwca). Celem projektu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat sytuacji, w jakiej znaleźli się Romowie w wyniku konfliktu zbrojnego w Kosowie. Organizatorzy projektu pragną, aby rozmowa na temat sytuacji mniejszości romskiej w Europie stała się zalążkiem refleksji nad sytuacją Romów w Polsce oraz nad tym, jak dzięki samemu rozpowszechnianiu wiedzy, możemy budować wzajemne zrozumienie oraz wpływać na poprawę stanu rzeczy.

Jedną z głównych części projektu stanowią pokazy filmu dokumentalnego

Nigdy nie wrócić do domu”.

Pokazy odbędą się w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu i Lublinie w czerwcu i lipcu 2011. roku. Spotkaniom będzie towarzyszyła również wystawa fotografii, na których kosowska młodzież ukazuje bliskie im tematy. Pokazy są darmowe, zaś dyskusja w Warszawie będzie wzbogacona obecnością pracownika Biura Kontaktu do Spraw Romów i Sinti przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz organizatorów projektu.

When I fall silent – Silent falls the world

is a project implemented thanks to the support of Humanity in Action Poland and funded by The US Embassy in Warsaw. It takes place in commemoration of the twelfth anniversary of the end of the Kosovo War (11th June) as well as the World Refugee Day (20th June). The project aims to raise awareness of the situation of Roma after the conflict in Kosovo. Through this discussion, the organizers of the project hope to trigger a conversation about the situation of Roma in Poland. Additionally the organizers are demonstrating that small awareness-raising projects such as this can contribute to mutual understanding and positively influence the state of discriminated groups.

The main part of the project is a series of screenings of the documentary

Never Back Home”

Screenings will take place in Warsaw, Poznan, Lodz, Wroclaw and Lublin in June and July 2011. Screenings will be accompanied by a photo exhibition, featuring works of Kosovo youth. Following the screening in Warsaw we will host a discussion with a representative of the OSCE Contact Point for Roma and Sinti Issues. All screenings are free.

Posted in Uncategorized | Leave a comment